TIẾNG ANH ESL

Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu và là kỹ năng không thể thiếu cho trẻ trong tương lai. SUNRISE chọn cách tiếp cận là dạy ESL (English as Second Language) có nghĩa là dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai song song với ngôn ngữ mẹ đẻ.

Cách tiếp cận này rất khác với việc học tiếng Anh như học ngoại ngữ của giai đoạn trước đây. Giai đoạn từ 2-6 tuổi được coi là thời kỳ mẫn cảm về ngôn ngữ của trẻ. Ở độ tuổi này bé có thể học ngôn ngữ thứ hai khá dễ dàng. SUNRISE tận dụng giai đoạn vàng này để tạo môi trường cho trẻ tiếp nhận và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, cũng như cách mà trẻ đã học được ngôn ngữ mẹ đẻ.

Với các cấu phần đa dạng, trẻ tại SUNRISE được tiếp cận với tiếng Anh hàng ngày trong các hoạt động khác nhau, không nhàm chán mà vui vẻ. Việc học mà như chơi này giúp trẻ dễ tiếp thu, tối ưu khả năng học tập và phát triển ngôn ngữ của trẻ.